Voorwaarden

INFORMATIE

Wie zijn wij?

RCI Financial Services B.V. is de captive financieringsmaatschappij van de automerken Renault, Dacia en Nissan en bemiddelaar in schadeverzekeringen.

Contactgegevens

RCI Financial Services B.V.

Bezoekadres: Boeingavenue 275, 1119 PD, Schiphol-Rijk

Postadres: Postbus 75784, 1118ZX Schiphol

Telefoon: 020-354 9666

Overige bedrijfsinfo

BTW nummer: NL003268408B01

KvK - nummer: 30055070, Amsterdam

AFM registratienummer: 12009781

Handelsnamen van RCI:

  • Renault Financial Services
  • Renault Business Finance
  • Dacia Financial Services
  • Nissan Financial Services

In geval van klachten

GarantiePlus

·       Klachten over de diensten die door RCI worden verricht kan je schriftelijk indienen bij RCI Financial Services, Boeingavenue 275, 1119 BD, Schiphol-Rijk.

·       Klachten over de dekking van de verlengde garantie kan je indienen bij MMA IARD S.A. 160 rue Henri Champion, 72035 Le Mans Cedex 1, Frankrijk.

·       Klachten over de dekking of over de dienstverlening van de pechhulpverlener kan je indienen bij Allianz Global Assistance, Poeldijkstraat 4, 1059 VM, Amsterdam

Route Service+

·       Klachten over de diensten die door RCI worden verricht kunt u schriftelijk indienenbij RCI Financial Services, Boeingavenue 275, 1119 BD, Schiphol-Rijk.

·       Klachten over de dekking of over de dienstverlening van de pechhulpverlener kunt u indienen bij Allianz Global Assistance, Poeldijkstraat 4, 1059 VM,Amsterdam.

Partijen betrokken bij de totstandkoming van de GarantiePlus Verzekering

Verzekeraar: MMA IARD S.A.

Bemiddelaar: RCI Financial Services B.V.

Pechhulpverlener: Allianz Global Assistance

Partijen betrokken bij de totstandkoming van de Route Service+ pechhulp verzekering

Bemiddelaar: RCI Financial Services B.V.

Pechhulpverlener: Allianz Global Assistance

iDEAL & SSL

Je rekent af via het internetbankierprogramma van je eigen bank. Je kunt hiervan gebruikmaken als je internetbankiert bij ING (alleen voor particuliere ING rekeninghouders die inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Ben je een (zakelijke) ING rekeninghouder en maak je gebruik van een calculator, dan kan je helaas niet met iDEAL betalen), Rabobank, SNS Bank, ABN Amro, ASN Bank, Friesland Bank, RegioBank of Triodos Bank. iDEAL is gebaseerd op internetbankieren en hanteert dezelfde beveiligingstechnieken als bij internetbankieren gebruikt worden. Dit betekent dat iDEAL net zo veilig is als internetbankieren.

Voor de beveiliging van je gegevens gebruiken wij Secure Socket Layers (SSL). Dit is een beveiligingssysteem voor internet. Hiermee wordt de informatie-uitwisseling tussen jou en onze site gecodeerd. De informatie is hiermee onleesbaar voor derden. Dus ook je betalingsgegevens zijn beveiligd. Een pagina is beveiligd als je op je scherm onderaan de pagina een slotje ziet. De meeste browsers ondersteunen SSL. Als je er niet zeker van bent dat je browser SSL ondersteunt kan je dit controleren in de handleiding van je browser.

Webmaster

Deze website wordt beheerd door: RCI Financial Services B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN

GarantiePlus

Algemene voorwaarden Renault - Openen

Algemene voorwaarden Renault ZE - Openen

Algemene voorwaarden Dacia - Openen

Route Service+

Algemene voorwaarden Renault - Openen

Algemene voorwaarden Dacia - Openen

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DISCLAIMER

Door het gebruiken van deze website ga je akkoord met de voorwaarden van RCI Financial Services voor het gebruik van de website, die voorwaarden worden hieronder beschreven. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet je deze website van niet gebruiken.

De informatie op deze website is met veel zorgvuldigheid samengesteld. RFS garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur, ook niet dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. RFS is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, die het gevolg zijn van mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van de informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Gebruik van links

Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van andere partijen dan RFS. Zulke links worden uitsluitend voor je gemak verstrekt. RFS heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. RFS is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die het gevolg zijn van het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom op de website (waaronder logo’s, grafische voorstellingen, teksten en alle overige gegevens) berusten uitsluitend bij RFS of haar licentiegevers. RFS of haar licentiegevers behouden zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Je mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzingen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voorzover dit nodig is voor je eigen gebruik van de website of voorzover dit is toegestaan op grond van de wet.

PRIVACYREGLEMENT

Contactgegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Renault Financial Services/Renaulta Business Finance persoonsgegevens. Renault Financial Services en Renault Business Finance zijn handelsnamen van RCI Financial Services B.V. (hierna "RCI"). Informatie over de wijze waarop RCI persoonsgegevens verwerkt, kun je raadplegen via de Privacyverklaring van RCI. Je kunt deze Privacyverklaring hier raadplegen. Voor vragen en/of opmerkingen over de wijze waarop RCI omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via dataprotectionofficer-netherlands@rcibanque.com of schriftelijk naar Renault Financial Services/Renault Business Finance, t.a.v. Data Protection Officer, Postbus 75760, 1118 ZX, Schiphol – Rijk

020 354 96 20

Je kunt ervoor kiezen niet meer door RFS voor marketingdoeleinden te worden benaderd. Je kunt zich hiervoor wenden tot onze klantenservice..

Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je hebben in te zien en ons te verzoeken eventuele fouten te verbeteren. Voor inzage of correctie van je persoonsgegevens, kan je je wenden tot onze klantenservice.

Aanpassen privacyreglement

Wij behouden ons het recht voor dit privacyreglement aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.

 

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die je computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u, bij een volgend bezoek, je gegevens niet opnieuw hoeft te voeren.

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

·       Functionele cookies

·       Tracking cookies

·       Google analytics

·       iDEAL & SSL

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig voor het goed functioneren van een website.

Tracking cookies

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op je computer. Hierdoor kunnen wij je herkennen en informatie over je eerdere bezoek terughalen. Het profiel dat van je wordt aangemaakt, wordt niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, indien bij ons bekend. Dit profiel wordt alleen gebruikt om de getoonde informatie af te stemmen op je profiel zodat deze voor je zo relevant mogelijk is.

De meeste internetbrowsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om je vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kan je alleen zelf doen aangezien deze op je computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Google analytics

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Instellingen voor je webbrowser

Het merendeel van de webbrowsers accepteert cookies automatisch. Je kan op elk moment besluiten het gebruik van cookies te deactiveren. Je kan je webbrowser ook zo instellen dat hij cookies ontdekt op je pc en je vraagt deze te accepteren of niet. Je kunt ervoor kiezen cookies één voor één te accepteren of ze systematisch te weigeren.

Indien je de webbrowser zo instelt, dat hij cookies weigert, kan je van sommigen van onze services geen gebruik maken.

Internet Explorer:

·       Klik in het menu Extra op Internetopties.

·       Klik in het menu Algemeen onder Browsegeschiedenis op Instellingen.

·       Klik op de knop bestanden weergeven.

Firefox:

·       Klik in het menu rechtsboven op Opties

·       Klik in het menu dat je nu ziet op het tabblad Privacy

·       Klik vervolgens onder Geschiedenis op de link individuele cookies verwijderen

Safari:

·       Klik in het menu Aanpassen op Instellingen.

·       Klik op Pirvacy en Beveilging en daarna op Cookies bekijken.

Google Chrome:

·       Klik op het icoontje Menu en Selecteer Instellingen.

·       Ga onderaan naar Geavanceerde instellingen voor de sectie Privacy.

·       Klik op Instellingen voor inhoud

·       Klik op Alle cookies en sitegegevens.

Instemming

Indien je surft op de website accepteer je het gebruik hiervan.